Projektbilder

Sveriges Televisions nya lokaler i Malmö
2009-01-21
Plan 2: Fotot är taget med samma vy som arkitektens ideskiss. Bilden togs på en byggarbetsplats, men för att få lite känsla av hur det kommer att bli, har jag lånat en datagenererad bild från Tema arkitekter. Tyréns står bl.a. för konstruktion av betongbjälklag och stålbalkar.
Plan 1. Tre olika exponeringar ihoplagda till en blid för att få rätt ljus olika belysta delar.
Nya tak kommer på plats
Falkenbergs station
2009-02-20
Tillbyggnad ritad och rendrerad i Revit och inlagt på foto med hlälp av Photoshop
2009-01-21
Projektmöte BIM. Flera skärmdumpar inlagda på bildskärmen.
Har du synpunkter på sidan eller vill du ha kontakt med mig,
så kan du klicka här

Sidan utvecklad i Notepad2 och garanterat fri från Flash och andra plugins!
Programmering i PHP, databas MySQL och allt körs under Apache på en UNIX-server.