Vi sjunger in julen 2009

Julaftonsgudstjänst i Lunds domkyrka

Kör: Sångare ur Lunds domkyrkas mans- och gosskörer samt Korallerna
under ledning av Adam Leckius

Solister: Johan Ulfsparre, Samuel Öhman samt Ylva Persson och Pontus Liljefors

Präst: Håkan E Wilhelmsson
Organist: Janåke Larson
Domkyrkan, Lund
Repetition
Domkyrkan, Lund
Adam Leckius
Domkyrkan, Lund
Domkyrkan, Lund
Domkyrkan, Lund
Nu är det på allvar
Domkyrkan, Lund
Solist: Johan Ulfsparre

Domkyrkan, Lund
Domkyrkan, Lund
Ylva Persson och Pontus Liljefors
Domkyrkan, Lund
Julevangeliet läses bland annat även på kinesiska

Domkyrkan, Lund
Domkyrkan, Lund
Domkyrkan, Lund
Domkyrkan, Lund
Domkyrkan, Lund

Domkyrkan, Lund
Har du synpunkter på sidan eller vill du ha kontakt med mig,
så kan du klicka här

Sidan utvecklad i Notepad2 och garanterat fri från Flash och andra plugins!
Programmering i PHP, databas MySQL och allt körs under Apache på en UNIX-server.