MLJ - Sillabanan

Malmö-Limhamns järnväg 1889-2009

Nu finns den inte kvar längre, järnvägen där sillagummorna transporterade fisken från hamnen Limhamn in till torget i Malmö. Lite rester finns dock kvar att beskåda ännu. Här är lite bilder från delen mellan Centralen och ett par kilometer mot Limhamnshållet till. Jag hoppas att återkomma med fler bilder från Ribban och ner mot Limhamn senare. Titta in igen.
/Sven
MLJ Malmö-Limhamns järnväg kallad sillabanan, Gamla Malmöbilder av Sven Henriksson, minnesbild.com
2010-09-29
Förbindelsen in mot Malmö central. En del som tidigare var rangerbangård är nu parkeringsplats.
Malmö-Limhamns järnväg kallad sillabanan, Transport till Nordmills. Gamla Malmöbilder av Sven Henriksson, minnesbild.com
2010-09-29
Viss trafik förekommer fortfarande på MLJ´s östra del. Det är transporter till Nordmills som växlas.
Malmö-Limhamns järnväg kallad sillabanan, Ett uppgivet växelklot. Gamla Malmöbilder av Sven Henriksson, minnesbild.com
2010-09-29
Ett uppgivet växelklot. Det står MLI på det. Malmö Limhamns iärnväg?
Naturen tar över mer och mer. Malmö-Limhamns järnväg kallad sillabanan, Gamla Malmöbilder av Sven Henriksson, minnesbild.com
2010-09-29
Naturen tar över mer och mer
Klotter på rälsen. Malmö-Limhamns järnväg kallad sillabanan, Gamla Malmöbilder av Sven Henriksson, minnesbild.com
2010-09-29
Klotter på rälsen
MLJ Malmö-Limhamns järnväg kallad sillabanan, Gamla Malmöbilder av Sven Henriksson, minnesbild.com
2010-09-29
Gammal stoppbock
Malmö-Limhamns järnväg kallad sillabanan, Gamla Malmöbilder av Sven Henriksson, minnesbild.com
2010-09-29
Signal vid "Sillabanans" korsning med Västra Varvsgatan
MLJ Malmö-Limhamns järnväg kallad sillabanan, Gamla Malmöbilder av Sven Henriksson, minnesbild.com
2010-09-29
På bron ligger rälsen kvar. På båda sidor om bron är den uppriven.
MLJ Malmö-Limhamns järnväg kallad sillabanan, Gamla Malmöbilder av Sven Henriksson, minnesbild.com
2010-09-29
Samma bro som på bilden ovan.
Malmö-Limhamns järnväg kallad sillabanan, Gamla Malmöbilder av Sven Henriksson, minnesbild.com
2011-05-09
Banvallen har snart försvunnit spårlöst
Malmö-Limhamns järnväg kallad sillabanan, Gamla Malmöbilder av Sven Henriksson, minnesbild.com
2011-05-09
Rester av en syll
Malmö-Limhamns järnväg kallad sillabanan, Gamla Malmöbilder av Sven Henriksson, minnesbild.com
2011-05-09
Malmö-Limhamns järnväg kallad sillabanan, Gamla Malmöbilder av Sven Henriksson, minnesbild.com
2011-05-09
Inte är det låst för att hindra folk att springa upp på spåret inte
Malmö-Limhamns järnväg kallad sillabanan, Gamla Malmöbilder av Sven Henriksson, minnesbild.com
2011-05-09
Infart mot stationen i Limhamn
Malmö-Limhamns järnväg kallad sillabanan, Gamla Malmöbilder av Sven Henriksson, minnesbild.com
2011-05-09
Lokstall
Malmö-Limhamns järnväg kallad sillabanan, Gamla Malmöbilder av Sven Henriksson, minnesbild.com
2011-05-09
Deppigt värre
Malmö-Limhamns järnväg kallad sillabanan, Gamla Malmöbilder av Sven Henriksson, minnesbild.com
2011-05-09
Malmö-Limhamns järnväg kallad sillabanan, Gamla Malmöbilder av Sven Henriksson, minnesbild.com
2011-05-09
Lokstallet
Malmö-Limhamns järnväg kallad sillabanan, Gamla Malmöbilder av Sven Henriksson, minnesbild.com
2011-05-09
Malmö-Limhamns järnväg kallad sillabanan, Gamla Malmöbilder av Sven Henriksson, minnesbild.com
2011-05-09
Snart dom enda spår som finns kvar. Dom efter grävmaskinen.
Har du synpunkter på sidan eller vill du ha kontakt med mig,
så kan du klicka här

Sidan utvecklad i Notepad2 och garanterat fri från Flash och andra plugins!
Programmering i PHP, databas MySQL och allt körs under Apache på en UNIX-server.