Varvsrester

Bilder från en svunnen epok

Något av det lilla som återstår av det en gång så stolta Kockumvarvet i Malmö. Området bebyggs nu med kontor och bostäder, stora torrdockan har blivit hamn för fritidsbåtar och där stapelbäddarna en gång löpte ut i Öresund åks numera skateboard.
Sven
Kockums malmö med klaffbron och portvakten, i bakgrunden gängtappen
2008-03-28
Klockan har stannat
Klaffbron var infarten till varvsområdet. Klockan sitter på det som var portvakten. Här fick man bara passera om man var behörig.
En bild från gamla Kockumsområdet i Malmö
2008-03-28
Föremål för arkitektoniska förändringar. Gavelkrönet kapades ner en gång för att ge plats för en travers.
2008-03-28
Vad har hänt här?
Fasaden har verkligen chanserat. Är det kalkutfällningar månne, eller något värre? Man kan inte låta bli att undra vad som försiggått i denna byggnad.
2008-03-28
Övergivet. Även här har tiden stannat. Klockan går bara rätt två gånger per dygn.
2008-03-28
"Kanonrören" är blivande torn till vindkraftverk. Plåtrör tillverkas nu där en gång stora skepp och ubåtar byggdes. Det lite högre huset i bakgrunden har inte tillhört varvet.
2008-03-28
I bakgrunden växer det nya Västra Hamnen upp.
En av mina gamla Kockumsbilder
2008-03-27
Block men inga taljor
Pumpanläggningen som en gång i tiden tömde den stora torrdockan vid Kockums
2008-03-27
Rören som sticker upp ur marken, likt ett fossilt Loch Ness-odjur, tillhör pumpanläggningen som en gång i tiden tömde den stora torrdockan. Det var åtskilliga kubikmerer som skulle tillbaka ut i Öresund. På det rostiga spåret i förgrunden rullade en av bockkranarna som lyfte prefabricerade fartygsdelar på plats.
2008-03-27
Strandsatt pollare
Förr stod den på kajkanten för förtöjning av de båtar som slututrustades innan leverans. Nu sedan hamnbassängen börjat fyllas ut, har den hamnat långt in på land.
Stapelbädd väst, Kockums Malmö
2008-03-31
Stapelbädd väst. Den östra har rivits och fått lämna plats för kontor.
2008-03-31
Ännu en olöst gåta
Ett knippe rundjärn förbinder en horisontalt monterad järnram med en vertikal plåt. Arrangemanget finns längst uppe på stapelbädd väst. Finns det någon som kan bidra men en förklaring?
2008-03-31
Har någon fått ett järn för mycket?
2008-04-22
Utanför båghallarna

Stairway to heaven
Trappa upp i västra stapelbädden
Västra stapelbädden vid Kockums i Malmö
2008-07-02
Kockumsområdet, Malmö
2008-07-02

Ingen fart alls skulle jag vilja säga
Kockumsområdet, Malmö
2008-07-02
Vad är detta? Någon som vet?
Docka 1. Kockums första torrdocka. Gamla Malmöbilder
2009-01-21
Docka 1. Kockums första torrdocka.
Bilderna är del i ett fotoprojekt om gamla kockumsområdet. Min ambition är att utöka antalet foton här allt eftersom. Om du har någon information om byggnader och annat, är jag tacksam om du hör av dig. Jag vill bland annat veta vad de olika byggnaderna använts till. All annan kuriosa om Kockums är också intressant. Tag i så fall kontakt genom länken nedan.

Har du synpunkter på sidan eller vill du ha kontakt med mig,
så kan du klicka här

Sidan utvecklad i Notepad2 och garanterat fri från Flash och andra plugins!
Programmering i PHP, databas MySQL och allt körs under Apache på en UNIX-server.